Wizyt: 147177
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp.
Znaleziono wiadomości: 6

Sprawozdania finansowe szkoły za rok 2020
Do pobrania w rozwinięciu

[więcej >>]
Autor: Administrator @ 31/03/2021 17:05
Opublikował: @ 00/00/0000 00:00
Ostatnia zmiana: @ 00/00/0000 00:00
Tekst wyświetlony: 88 razy.

Sprawozdania finansowe szkoły za rok 2019
Do pobrania w rozwinięciu

[więcej >>]
Autor: Administrator @ 19/07/2020 22:10
Opublikował: Administrator @ 19/07/2020 23:45
Ostatnia zmiana: Administrator @ 19/07/2020 23:45
Tekst wyświetlony: 192 razy.

Sprawozdania finansowe szkoły za rok 2018
Do pobrania w rozwinięciu

[więcej >>]
Autor: Administrator @ 19/07/2020 22:08
Opublikował: Administrator @ 19/07/2020 23:45
Ostatnia zmiana: Administrator @ 19/07/2020 23:45
Tekst wyświetlony: 176 razy.

Kontrola Wydziału Edukacji w Departamencie Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Kontrola została przeprowadzona w dniu 25 maja 2009 r. przez Katarzynę Bocian - podinspektora zatrudnionego w Wydziale Edukacji w Departamencie Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górzew w obecności Elżbiety Niekrasz - przedstawiciela szkoły. Kontrola dotyczyła wstępnej oceny celowości i zgodności wydatków dotyczących przyznanych stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych objętych wnioskiem oraz realizacji ścieżki rozwoju edukacyjnego stypendysty.
Protokól kontroli znajduje się w dokumentacji szkoły.
[drukuj]

Autor: Administrator @ 22/03/2011 19:14
Opublikował: Administrator @ 19/07/2020 22:08
Ostatnia zmiana: Administrator @ 19/07/2020 22:08
Tekst wyświetlony: 0 razy.

Kontrola sprawdzająca Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Kontrola została przeprowadzona w okresie od 23.11.2009 do 15.12.2009 r. przez głównego specjalistę Janusza Rutkowskiego, pracownika Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. nr WOR.III.0113/565/09 z dnia 23.11.2009 r. Temetem kontroli była kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych i wybrane bieżące zagadnienia gospodarki finansowej jednostki budżetowej.
Protokół kontroli znajduje się w dokumentacji szkoły.
[drukuj]

Autor: Administrator @ 06/05/2011 09:56
Opublikował: Administrator @ 19/07/2020 22:08
Ostatnia zmiana: Administrator @ 19/07/2020 22:08
Tekst wyświetlony: 0 razy.

Kontrola kompleksowa Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Kontrola została przeprowadzona w okresie od 16.10.2008 do 21.11.2008 r. przez inspektora Włodzimierza Błaszkiewicza, pracownika Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. nr 291/08 z dnia 14.10.2008 r. Zakres kontroli dotyczył prawidłowości funkcjonowania gospodarki finansowej w latach 2006 - 2008 (do 30 września).
Protokól kontroli znajduje się w dokumentacji szkoły.
[drukuj]

Autor: Administrator @ 06/05/2011 09:55
Opublikował: Administrator @ 19/07/2020 22:08
Ostatnia zmiana: Administrator @ 19/07/2020 22:08
Tekst wyświetlony: 0 razy.